Evaulace

Systém evaulace se zaměřuje především na dva základní praktické problémy, kterými jsou:

  • Výběr nových nebo brigádních zaměstnanců
  • Periodická evaulace stávajících zaměstnanců

P.U.L.E.C.E. identifikuje KDO a jaký má vnitřní a vnější osobní pontenciál se dopouštět nepoctivého jednání vůči organizaci. Na základě těchto zjištění, je schopen vnitřní audit zaměřit svoji činnost na odhalení způsobu JAK k němu dochází a následně kvantifikovat způsobené škody.

Každá společnost, či organizace je specifická, tak jako formy ztrát které ji vznikají poruchami integrity jejich zaměstnanců. Proto systém vždy aplikačně přizpůsobujeme prostřední organizace, pracovním činnostem a aktivitám.

V rámci tohoto systému je náš systém schopen ohodnotit integritu v:

  • BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽKÁCH
  • KOMERČNÍCH SUBJEKTŮ
  • ZDRAVOTNÍCKÝCH ZAŘÍZENÍ
  • STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ