Školení

Jedním ze základních pilířů bezpečnosti a integrity firem, je vytvoření stabilní a bezpečnostní kultury a obeznámení personálu s možnými riziky a ochraně vůči nim.

Dalším krokem by měl být personál profesionálně proškolen a vycvičen, aby bylo zajištěno maximálnímu předcházení možných nebezpečných situacím, a dále v případě již rozvíjející se nebezpečné situaci, aby mohli efektivně zasáhnout a minimalizovat tak možné ztráty.

Všechny naše kurzy vedou profesionálové s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti a se zkušenostmi ze zahraničí. Jsme schopni vytvořit kurzy pro Vaší společnost rešení komplexním způsobem zahrnující možná specifická rizika pro Vaší organizaci.

Mezi základní kurzy patří:

  • příprava personálu a managementu pro krizové situace
  • ochrana před úniky dat
  • sociální inženýrství a kultura bezpečnosti
  • technika požární ochrany a tzv. FireDrill